juli 7

Sådan styres artikler på plads

0  comments

Når I opdaterer hjemmesiden med nyheder fra orkestrets liv, nye beretninger eller fotos fra det historiske overdrev eller nye oplysninger om orkestermedlemmer, foregår det via “Indlæg”.
I kan enten åbne et eksisterende indlæg og tilføje nye oplysninger/fotos i dette, eller I kan oprette et nyt indlæg.
Indlæggene styres på plads af kategorier, og her er indtil videre tre slags:
PROMENADEORKESTRET = orkestermedlemmer
NYHEDER
HISTORIE

Du vælger kategori i den lille box ude til højre for skrivefeltet.

Hvis du glemmer at vælge en kategori, får det nye indlæg automatisk tildelt kategorien NYHEDER.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350